Stowarzyszenie „Związek Zagłębiowski”

Nazwa:
Stowarzyszenie „Związek Zagłębiowski”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000175448
Numer ewidencyjny:
123
Ulica:
Będzińska 65/25
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 263 48 57; 512 175 814
Osoba reprezentująca:
Marek Barański
Cele organizacji:
  • Integracja społeczna, kulturalna, ekonomiczna oraz gospodarcza Zagłębia Dąbrowskiego, w celu zachowania tożsamości regionu i podejmowania wspólnych starań o jego przyszłość.
  • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego regionu dąbrowskiego, promowanie, inicjowanie i wspieranie aktywności społecznej mieszkańców regionu na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.