Stowarzyszenie Zdrowia i Rozwoju

Nazwa:
Stowarzyszenie Zdrowia i Rozwoju
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-14
Ulica:
Kilińskiego 4B/33
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
512 734 011
Osoba reprezentująca:
Aleksandra Awital
Cele organizacji:

1. Promocja zdrowia i rozwoju osobistego

2. Integracja osobista, społeczna i międzynarodowa

3. Propagowanie programów i projektów wspierających rozwój osobisty, kulturę, edukację, naukę, świadomość obywatelską i narodową w Polsce i poza granicami kraju

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Rozwój człowieka