Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości „STOZAN”

Nazwa:
Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości „STOZAN”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000160469
Numer ewidencyjny:
172
Ulica:
Małachowskiego 38/4
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 269 47 81; 501 294 413
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Krzysztof Jakubik
Cele organizacji:
  • Kształtowanie oczekiwanego wizerunku zarządcy nieruchomości w społeczeństwie
  • Dbałość o właściwy poziom etyki zawodu zarządcy nieruchomości
  • Obrona interesów zawodowych zarządcy nieruchomości
  • Ochrona zasad konkurencji i rynku zarządzania nieruchomościami
  • Działalność oświatowa, wydawnicza i marketingowa z zakresu zarządzania nieruchomościami
  • Organizowanie sympozjów, konferencji oraz wszelkich form szkolenia z zakresu zarządzania
  • nieruchomościami
  • Prowadzenie badań i studiów problematyki zarządzania nieruchomościami
  • Prowadzenie poradnictwa w zakresie zarządzania nieruchomościami.