Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Twórczości Artystycznej im. T. Gronowskiego

Nazwa:
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Twórczości Artystycznej im. T. Gronowskiego
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000452365
Numer ewidencyjny:
288
Ulica:
UL. KOMUNY PARYSKIEJ 23 SC
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Jarosław Wartak
Cele organizacji:
  • zwiększenie możliwości rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego i kulturalnego dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej oraz polepszenie koniecznych do tego warunków
  • zwiększenie wiedzy społeczeństwa o dorobku kulturalnym Polski oraz osiągnięciach światowej kultury zwiększenie możliwości samorealizacji nauczycieli i uczniów
  • zwiększenie wiedzy rodziców, nauczycieli i uczniów dotyczącej wychowania i wspierania rozwoju młodzieży uzdolnionej
  • inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju środowiska lokalnego
  • pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego stowarzyszenia
  • prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia Stowarzyszenia i jego zasłużonych wychowanków.