Stowarzyszenie WawaNet

Nazwa:
Stowarzyszenie WawaNet
Status organizacji:
nieaktywna
KRS:
0000129828
Numer ewidencyjny:
166
Ulica:
SUCHA 4 A
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
SOSNOWIEC
Osoba reprezentująca:
Michał Kuś
Cele organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Edukacja informatyczna,
2. Działanie na rzecz rozwoju Internetu w Polsce,
3. Ostrzeganie i zabezpieczanie przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem sieci,
4. Wzbogacanie zasobów sieci Internet,
5. Podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju kultury narodowej, ze szczególnym uzwględnieniem kultury tworzonej przez młodych ludzi i do nich adresowanej,
6. Promowanie polskiej kultury i gospodarki w obliczu świata,
7. Propagowanie optymizmu i dobrej zabawy,
8. Pomoc młodym ludziom przybywającym do Warszawy na studia, ze szczególnym uzwględnieniem osób pochodzących z Sosnowca.