Stowarzyszenie Twórców Sztuki „PASSIONIS”

Stowarzyszenie Twórców Sztuki „PASSIONIS”
Nazwa:
Stowarzyszenie Twórców Sztuki „PASSIONIS”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000486790
Numer ewidencyjny:
301
Ulica:
Plac Kościuszki 5 (pok.101) (adres do korespondencji: ul. Biała 2/2, Sosnowiec)
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
882 008 423
Osoba reprezentująca:
Roksana Rogala
Cele organizacji:

Edukacja artystyczno-kulturalna poprzez:

 • Inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań artystycznych i kulturalnych.
 • Rozbudzanie i popieranie inicjatyw społecznych.
 • Integracja środowiska artystycznego i kulturalnego.
 • Podnoszenie prestiżu kulturalnego i artystycznego w społeczeństwie.
 • Działanie na rzecz rozwoju kultury światowej.
 • Pomoc dzieciom i ich rodzinom.
 • Promocja zdrowia z działaniami higieny i profilaktyki uzależnień.
 • Wspieranie rozwoju lokalnej kultury, sztuki i wszelkich działań twórczych.
 • Zrzeszanie osób zainteresowanych powstawaniem, prezentowaniem i promocją nowych idei i form kreacji i ekspresji artystycznej i kulturalnej.
 • Organizowanie i wspieranie wszechstronnej pomocy dla zespołów, twórców, wykonawców oraz osób uzdolnionych artystycznie.
 • Działanie na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego kraju i regionu.