Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego – PRZENIESIONO DO BĘDZINA

Nazwa:
Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego – PRZENIESIONO DO BĘDZINA
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000224481
Numer ewidencyjny:
364
Ulica:
STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO 29
Kod pocztowy:
42-500
Miasto:
BĘDZIN
Osoba reprezentująca:
Placzyńska Jolanta
Cele organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST STWARZANIE WARUNKÓW ROZWOJU KULTURY ORAZ JEJ TWÓRCÓW, DĄŻENIE DO POWSZECHNEGO UZNANIA TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, JAKO ISTOTNEGO NURTU W DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA ORAZ KSZTAŁTOWANIE IDEOWE ZAANGAŻOWANYCH POSTAW WŚRÓD SWOICH CZŁONKÓW I SPOŁECZEŃSTWA.

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Kultura i sztuka