Stowarzyszenie „Towarzystwo Fotograficzne Wizjonerzy”

Nazwa:
Stowarzyszenie „Towarzystwo Fotograficzne Wizjonerzy”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000361381
Numer ewidencyjny:
263
Ulica:
KRAKOWSKA 26
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
SOSNOWIEC
Cele organizacji:

– ZRZESZANIE FOTOGRAFÓW AMATORÓW, OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ SZEROKO ROZUMIANĄ
DZIAŁALNOŚCIĄ FOTOGRAFICZNĄ.
– DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU AMATORSKIEGO RUCHU FOTOGRAFICZNEGO.
– POPULARYZOWANIE I DOKUMENTOWANIE ZA POMOCĄ FOTOGRAFII WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH, PRZYRODNICZYCH, TURYSTYCZNYCH, SPORTOWYCH, NAUKOWYCH, KULTUROWYCH POLSKI ORAZ REPORTAŻ OBRAZUJĄCY ŻYCIE WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE.
– WSPÓŁUDZIAŁ W TWORZENIU KULTURY NARODOWEJ.
– ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW UMIEJĘTNOŚCI, WRAŻLIWOŚCI WIZUALNEJ, WIEDZY I SZTUKI FOTOGRAFICZNEJ.
– POPULARYZACJA FOTOGRAFII WE WSZYSTKICH JEJ DZIEDZINACH.
– PREZENTACJA, PROMOCJA TWÓRCZOŚCI FOTOGRAFICZNEJ WE WŁASNEJ GALERII ORAZ W INNYCH PODOBNYCH OŚRODKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ.
– TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH REALIZACJI TWÓRCZOŚCI FOTOGRAFICZNOARTYSTYCZNEJ.
– DOKSZTAŁCANIE W ZAKRESIE TECHNIKI, TECHNOLOGII, ESTETYKI I HISTORII FOTOGRAFII.
– POGŁĘBIANIE ZAINTERESOWANIA CZŁONKÓW DLA ZABYTKÓW SZTUKI, ARCHITEKTURY, PRZYRODY, KRAJOBRAZU I FOLKLORU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REGIONU, W KTÓRYM STOWARZYSZENIE MA SIEDZIBĘ.
– UPOWSZECHNIANIE FOTOGRAFII, JEJ WALORÓW ARTYSTYCZNYCH, POZNAWCZYCH I
KULTUROWOTWÓRCZYCH.
– PROMOWANIE SWOBODY WYPOWIEDZI I OCHRONY PRAW AUTORSKICH.
– PROMOWANIE I OCHRONA SWOBODY FOTOGRAFOWANIA.
– OCHRONA I POPULARYZACJA DOROBKU POLSKIEJ FOTOGRAFII ORAZ POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W TYM ZAKRESIE.

Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Kultura i sztuka