Stowarzyszenie Tonio Team

Nazwa:
Stowarzyszenie Tonio Team
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000616255
Numer ewidencyjny:
344
Ulica:
Generała Władysława Andersa 4E/62
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
500 241 725
Osoba reprezentująca:
Marcin Krawczyk
Cele organizacji:
  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  • Wspieranie oraz pomoc uczniowskim klubom sportowym mającym siedzibę w Sosnowcu.
  • Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej.
  • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, zasad fair-play oraz osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.
  • Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia.
  • Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu
  • Działania w kraju i zagranica..
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Sport