Stowarzyszenie Środulska Rodzina im. dr Tomasza Judyma w Sosnowcu – zlikwidowano w dniu 12.01.2021r.

Nazwa:
Stowarzyszenie Środulska Rodzina im. dr Tomasza Judyma w Sosnowcu – zlikwidowano w dniu 12.01.2021r.
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000662820
Numer ewidencyjny:
355
Ulica:
W. Pola 8/98
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Rafał Domański
Cele organizacji:

Stymulowanie rozwoju gospodarczego, rozwoju zasobów ludzkich i spójności społecznej w ujęciu regionalnym i lokalnym poprzez działania zmierzające do rozwoju Miasta Sosnowca, zwłaszcza dzielnicy Środula ze szczególnym uwzględnieniem:

  • terytoriów zmarginalizowanych,
  • obszarów cennych architektonicznie, przyrodniczo, rekreacyjnie bądź kulturowo

a także wzrostu dostępności usług społecznych i edukacyjnych na tym terenie.

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Społeczeństwo