Stowarzyszenie „SOLIDARNI W EUROPIE”

Nazwa:
Stowarzyszenie „SOLIDARNI W EUROPIE”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000322404
Numer ewidencyjny:
261
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
732 805 501
Fax:
skrytka pocztowa nr 9
Osoba reprezentująca:
Eryk Schuman
Cele organizacji:
  • Wszechstronna działalność na rzecz idei oraz praktyki solidaryzmu społecznego, zwłaszcza w kontekście członkowstwa Polski w Unii Europejskiej; wspieranie procesu budowy opartego na wiedzy globalnego społeczeństwa informacyjnego oraz postindustrialnej gospodarki cyfrowej.
  • Obrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich; krzewienie społeczeństwa obywatelskiego, tolerancji oraz dialogu międzykulturowego; promocja patriotyzmu, edukacji prawnej oraz ekonomicznej, kultury i sportu, zatrudnienia i przedsiębiorczości.
  • Niesienie pomocy wszystkim potrzebującym, młodzieży i starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym, bezrobotnym, pokrzywdzonym przestępstwem, potrzebującym resocjalizacji, pozbawionym wolności oraz zagrożonym patologią społeczną.