Stowarzyszenie Rozwoju i Wspolpracy PIEKARZ POLSKI

Nazwa:
Stowarzyszenie Rozwoju i Wspolpracy PIEKARZ POLSKI
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000778838
Numer ewidencyjny:
380
Ulica:
Warszawska 18
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Prezes – Michał Batog
Cele organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest dzialalnosc w zakresie rozwoju i wspolpracy piekarzy, promowania zawodu piekarza oraz edukacji w obszarze piekarnictwa.

Celami stowarzyszenia sa rowniez:

1. Nauka, edukacja, oswiata i wychowanie

2. Dzialalnosc charytatywna i dobroczynnosc

3. Promocja i ochorna zdrowia

4. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej

5. Dzialalnosc na rzecz osob niepelnosprawnych

6. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej

7. Dzialalnosc na rzecz osob starszych

8. Dzialalnosc wspomagajaca rozwoj gospodarczy

9. Dzialalnosc wspomagajaca rozwoj techniki

10. Dzialalnosc wspomagajaca rozwoj wspolnot i spolecznosci lokalnych

11. Klutura, sztuka, ochorna dobr kultury i dziedzictwa narodowego

12. Kultura fizyczna i sport

13. Ekologia, ochorna srodowiska i zwierzat

14. Turystyka i krajoznawstwo

15. Wspieranie wolontariatu

16. Przeciwdzialanie uzaleznieniom i patologiom spolecznym

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Kultura i sztuka, Pomoc społeczna, Środowisko, Sport, Turystyka, Demokracja, Społeczeństwo, Rynek pracy, Przedsiębiorczość, Rozwój człowieka