Stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy “Magnolia”

Nazwa:
Stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy “Magnolia”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000564572
Numer ewidencyjny:
ROD.09
Ulica:
Jana Gacka 68E
Kod pocztowy:
41-218
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
533290759
Osoba reprezentująca:
Barbara Dziurowicz
Cele organizacji:
 • Zaspakajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwanie prowadzenia upraw ogrodniczych,
 • Poprawa warunków socjalnych członków społecznśsci lokalnych,
 • Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie ich szans,
 • Integracja wielopokoleniowej rodziny,
 • Wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywnosci i zdrowia emerytów i rencistów,
 • ntegracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych,
 • Przywracanie społecznosci i przyrodzie terenów zdegradowanych.
 • Ochrona środowiska i przyrody,
 • Oddziaływanie na poprawe warunków ekologicznych w gmianach,
 • Kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka,
 • Tworzenie warunków do udostepnienia terenów zielonych dla społecznosci lokalnych
 • Udzielenia instruktażu przy wznoszeniu altan i innych obiektów gospodarczych zgodnie z wymogami praw budowlanych i ustawy rodzinnych ogrodów działkowych.