Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Maluch”

Nazwa:
Stowarzyszenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Maluch”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000540543
Numer ewidencyjny:
ROD.02
Ulica:
Porębska 2
Kod pocztowy:
41-218
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
693 622 223
Osoba reprezentująca:
Jan Filipek
Cele organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.”Maluch”w Sosonowcu a w szczególności:

 • zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa przez umożliwienie prowadzenia upraw ogrodniczyczych,
 • poprawy warunków socjalnych członków społeczności lokalnych,
 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans,
 • integracja wielopokoleniowej rodziny,
 • wychowywanie dzieci w zdrowych warunkach,
 • zachowanie aktywności i zdrowia enerytów i rencistów,
 • integracja społeczeństywa w wieku emerytalnym oraz niepwłnosprawnych,
 • przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych,
 • ochrona środowiska i przyrody,
 • oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach,
 • kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka,
 • tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.