Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „UWOLNIENIE”

Nazwa:
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „UWOLNIENIE”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000138767
Numer ewidencyjny:
170
Ulica:
Niepodległości 17
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 291 28 59
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Elżbieta Świątek
Cele organizacji:
  • Działanie na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych.
  • Dążenie do trwałej abstynencji członków stowarzyszenia.
  • Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu.
  • Udzielanie informacji w kwestii wyboru metod i sposobu leczenia.
  • Samokształcenia indywidualnego i grupowego w zakresie norm moralno-etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej.
  • Propagowanie idei trzeźwości.
  • Prowadzenie, wspieranie i promowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i turystyczno-krajoznawczej, w tym z dziećmi i młodzieżą.
  • Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
  • Promocja i organizacja wolontariatu.