Stowarzyszenie Rodu Kluszczyńskich

Nazwa:
Stowarzyszenie Rodu Kluszczyńskich
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000161098
Numer ewidencyjny:
174
Ulica:
Kaliska 10/2 (do korespondencji: ul. 11-go Listopada 42B)
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
692 679 417
Osoba reprezentująca:
Krzysztof Kluszczyński
Cele organizacji:
  • integracja i pielęgnowanie tradycji rodzinnych
  • dbanie o rozwój rodzinnego miasta: Szydłów
  • wspieranie i promowanie młodych talentów rodu a także rozszerzanie ich możliwości edukacji w kraju i zagranicą
  • otaczanie szczególną opieką i troską młodych członków rodu i wychowanie ich w poszanowaniu tradycji rodzinnych
  • prowadzenie wspólnego działania członków rodu na rzecz rozwoju sportu, turystyki, krajoznawstwa i kultury fizycznej
  • promowanie i rozpowszechnianie dorobku naukowego, artystycznego i intelektualnego członków rodu
  • świadczenie pomocy członkom i ich rodzinom.