Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe “Gold Fight Club”

Nazwa:
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe “Gold Fight Club”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS.22
Ulica:
Legionów 2B/36
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Rafał Chwałek
Cele organizacji:

Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną

Sekcje sportowe:
Sporty walki
Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Sport