Stowarzyszenie “Razem z Seniorami” przy Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu W LIKWIDACJI

Nazwa:
Stowarzyszenie “Razem z Seniorami” przy Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu W LIKWIDACJI
Status organizacji:
w likwidacji
KRS:
0000465255
Numer ewidencyjny:
292
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 292 32 39
Fax:
skrytka pocztowa nr 3
Cele organizacji:
  • Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2,
  • Niesienie pomocy osobom potrzebującym,
  • Niesienie pomocy mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej nr 2,ul. Jagiellońska 2,
  • Pozyskiwanie środków na rzecz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2,
  • Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji osób starszych i niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
  • Współpraca z organizacjami oświatowo-wychowawczymi oraz szkołami w celu kształtowania właściwych postaw u dzieci i młodzieży,.
  • Nawiązywanie współpracy z innymi Stowarzyszeniami o podobnym zakresie działania w kraju i za granicą,
  • Współdziałanie z władzami centralnymi i terenowymi, organami administracji rządowej, samorządowej, placówkami zdrowotnymi, zakładami pracy, kościołem katolickim i nie tylko oraz organizacjami społecznymi działającymi w kraju i poza jego granicami.
Typ działalności:
Pomoc społeczna