STOWARZYSZENIE RAZEM Z NATURĄ

Nazwa:
STOWARZYSZENIE RAZEM Z NATURĄ
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-30
Ulica:
Plac Kościuszki 5/ adres do korespondencji ul. Gospodarcza 39, Sosnowiec
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
SOSNOWIEC
Telefon:
602 894 144
Fax:
bez skrytki
Osoba reprezentująca:
OLGIERD STANIECZEK
Cele organizacji:

1. Ochrona środowiska naturalnego, warunków życia mieszkańców

2. Ochrona ładu przestrzennego

3. Działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

4. Ochrona praw i dobrostanu zwierząt

5. Promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt i działalnością proekologiczną

6. Rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych

7. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju

8. Działalność w zakresie praw człowieka i obywatela, a także działania wspomagające rozwój demokracji i dalszego upodmiotowienia społeczeństwa, przeciwdziałanie korupcji

9. Zachowanie, ochrona i odtwarzanie środowiska kulturowego

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Środowisko