Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 9 “KOSZAŁEK”

Nazwa:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 9 “KOSZAŁEK”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000461763
Numer ewidencyjny:
290
Ulica:
Braci Mieroszewskich 54
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Teresa Juras
Cele organizacji:
  • inicjowanie, wspieranie i realizacja przedsięwzięć umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 w Sosnowcu
  • pomoc w rozszerzaniu bazy materialnej i dydaktycznej Szkoły
  • propagowanie osiągnięć i dorobku Szkoły oraz jej wychowanków.