Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „29”

Nazwa:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „29”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000317768
Numer ewidencyjny:
246
Ulica:
Zagłębiowska 25
Kod pocztowy:
41-208
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 299 21 63
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Anna Janaszek
Cele organizacji:
  • Działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza wśród dzieci i młodzieży prowadzona wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 29 w Sosnowcu bądź też we współpracy z gronem pedagogicznym tejże szkoły lub we współpracy z rodzicami uczniów tejże szkoły
  • Rozwój edukacji, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i otwartości na inne kultury
  • Integracja lokalnego środowiska społecznego, podniesienie prestiżu i popularyzację osiągnięć szkoły
  • Wspieranie rozwoju bazy szkolnej, niesienie pomocy i wspieranie rozwoju.