STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI PŁOMIEŃ

Nazwa:
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SIATKÓWKI PŁOMIEŃ
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000837836
Numer ewidencyjny:
388
Ulica:
KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO, nr 4
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
SOSNOWIEC
Osoba reprezentująca:
ZABIELNY KRZYSZTOF-PREZES
Cele organizacji:

A) WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

B) NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA PRZEZ ROZWÓJ I PROPAGOWANIE PIŁKI SIATKOWEJ WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NA TERENIE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA ORAZ DĄŻENIE DO OSIĄGANIA NAJWYŻSZEGO POZIOMU SPORTOWEGO

C) PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE PATOGIOM SPOŁECZNYM PRZEZ ZAGODSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W CZASIE ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE ROZGRYWEK

D) ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

E) UCZESTNICTWO W RÓŻNEGO RODZAJU ZAWODACH SPORTOWYCH, W TYM RÓWNIEŻORGANIZOWANYCH PRZEZ INNE ORGANIZACJE SPORTOWE

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Pomoc społeczna, Sport, Społeczeństwo, Rozwój człowieka