STOWARZYSZENIE POLSKA RADA FOTOWOLTAIKI – zmiana nazwy z Stowarzyszenie Przedsiębiorców “ECOROZWÓJ”

Nazwa:
STOWARZYSZENIE POLSKA RADA FOTOWOLTAIKI – zmiana nazwy z Stowarzyszenie Przedsiębiorców “ECOROZWÓJ”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000560401
Numer ewidencyjny:
334
Ulica:
Sportowa 2
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Fax:
skrytka pocztowa nr 23
Osoba reprezentująca:
Krzysztof Olszak
Cele organizacji:
  • podejmowanie działań i inicjatyw wspomagajacych rozwój i funkcjonowanie podmiotów gospodarczych majacych siedzibę na terenie Sosnowca,
  • pomoc w zakresie uzyskiwania informacji legislacyjnej i handlowej dla członków stowarzyszenia oraz wspieranie wykorzystywanej w tym celu przez członków infrastruktury informatycznej: prowadzenie wszelkich form doradztwa organizacyjnego i logistycznego,
  • promocja idei i roli małej i średniej przedsiębiorczości, tworzenie klimatu sprzyjajacego podejmowanym inicjatywom i procesom rozwoju przedsiębiorczosci,
  • występowanie w obronie interesów członków stowarzyszenia,
  • wypracowywanie wspólnych stanowisk środowiska małego biznesu wobec organów władzy celem uwzględniania szczególnej roli przedsiebiorczości w rozwoju potencjału gospodarczego i ekonomicznego oraz jej wpływu na kształtowanie warunków społecznych,
  • współpraca z innymi organizacjami o charakterze gospodarczym i społecznym, majacymi na celu rozwój gospodarczy i społeczny środowisk lokalnych i regionalnych,
  • szerzenie – zgodnie z ideą integracji z Unią Europejską – informacji o mechanizmach i warunkach działania przedsiębiorstw w UE, w warunkach jednolitego rynku, wspieranie w duchu integracji europejskiej przedsięwizięć sprzyjajacych wzrostowi konkurencyjnosci małych i średnich firm,
  • .podejmowanie inicjatyw w interesie reprezentowanych przez członków stowarzyszenia firm mających na celu ułatwienie prowadzenia ich działalnosci i wszechstronnego rozwoju,
  • inne działana uchwalone przez władze stowarzyszenia,
  • promowanie logo stowarzyszenia.