Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „JESTEŚMY Z WAMI”

Nazwa:
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „JESTEŚMY Z WAMI”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000215729
Numer ewidencyjny:
193
Ulica:
Teatralna 9
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 291 62 41, 32 291 62 09
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Iwona Więcławek – Wardyniec
Cele organizacji:
  • Organizowanie placówek poradnictwa i ośrodków w zakresie zadań pomocy społecznej a także nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
  • Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających zapobieganiu i przeciwdziałaniu różnym formom niedostosowania społecznego i patologii rodziny, dzieci oraz młodzieży, w szczególności udzielaniu pomocy w zakresie psychologii, pedagogiki, lecznictwa, prawa według możliwości Stowarzyszenia oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
  • Niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom chorym i zagrożonym demoralizacją, bezrobotnym jak również udzielanie pomocy i wsparcia osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz ich rodzinom.
  • Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej i budowanie obywatelskiego społeczeństwa europejskiego oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami a także promocja i organizacja wolontariatu.
  • Podejmowanie czynności i działań związanych z propagowaniem i funkcjonowaniem ubezpieczeń, w szczególności ubezpieczeń grupowych, osobowych i na życie – w zakresie nie stanowiącym „czynności ubezpieczeniowych” w rozumieniu ustawy o działalności .