Stowarzyszenie „POLSKA-EUROPA XXI”

Nazwa:
Stowarzyszenie „POLSKA-EUROPA XXI”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000119958
Numer ewidencyjny:
84
Ulica:
Naftowa 35A/83
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 293 29 16
Osoba reprezentująca:
Eugeniusz Januła
Cele organizacji:
  • Prowadzenie i koordynacja działań zmierzających do szybkiej integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi
  • Promocja Polski w Europie, a zwłaszcza promowanie poszczególnych regionów kraju i próba powiązania ich problemów ze zbliżonymi gospodarczo i społecznie regionami w Zjednoczonej Europie
  • Przyspieszanie zmian w świadomości polskiego społeczeństwa na rzecz zrozumienia praw i obowiązków , które staną się udziałem każdego obywatela Polski po jej wejściu do Wspólnot Europejskich.