Stowarzyszenie “Podwodny Świat”

Nazwa:
Stowarzyszenie “Podwodny Świat”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
587875
Numer ewidencyjny:
338
Ulica:
Gabriela Narutowicza 51
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Brunon Janus
Cele organizacji:

Celem stowarzyszenia jest:

  • rozwijanie Sportu wyczynowego i rekreacji w zakresie: nurkowania, łowiectwa podwodnego strzelectwa podwodnego oraz fotografii podwodnej,
  • propagowanie różnych form sportów w szczególności sportów wodnych,
  • dbanie o rozwój kultury fizycznej i sportu w szczególności poprzez propagowanie zasad bezpiecznego uprawiania łowiectwa podwodnego oraz nurkowania,
  • promocja łowiectwa podwodnego w Polsce. – przeciwdziałanie kłusownictwu na obszarze zbiorników i cieków wodnych, 
  • ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego Polski, w szczególności ochrona ekosystemów zbiorników i cieków wodnych,
  • działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
  •  podnoszenie świadomości ekologicznej,
  • upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb,
  • promocja województwa śląskiego jako obszaru atrakcyjnego pod względem turystki i krajoznawstwa,
  • działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności: promowanie wolontariatu, upowszechnianie krajoznawstwa, propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, upowszechnianie turystyki, upowszechnianie kultury fizycznej, uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole, przeciwdziałanie patologiom społecznym, zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii, przeciwdziałanie uzależnieniom,