Stowarzyszenie „OPUS HUMANUM”

Nazwa:
Stowarzyszenie „OPUS HUMANUM”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000207375
Numer ewidencyjny:
189
Ulica:
1 Maja 74/33
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
530 630 054
Osoba reprezentująca:
Przemysław Stupak
Cele organizacji:
  • Wspieranie rozwoju nowych technik komunikacyjnych i innowacji naukowych
  • Wspieranie osób i organizacji podejmujących działania afirmujące wartości Stowarzyszenia
  • Przeciwdziałanie i zapobieganie zjawiskom naruszania wartości i idei propagowanych przez Stowarzyszenie
  • Pobudzanie świadomości naukowej, technicznej, obywatelskiej, ekologicznej, społecznej, kulturalnej różnych społeczności oraz jednostek
  • Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa człowieka
  • Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności Stowarzyszenia i innych organizacji o podobnych celach
  • Pomoc osobom niezdolnym do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym
  • Przeciwdziałanie degeneracji środowiska naturalnego
  • Integracja i promocja młodego pokolenia, któremu drogie są wartości promowane przez
  • Stowarzyszenie, w kraju i za granicą.