Stowarzyszenie Ogrodowe “Radosny Ogródek”

Nazwa:
Stowarzyszenie Ogrodowe “Radosny Ogródek”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000608691
Numer ewidencyjny:
ROD.11
Ulica:
ul. Bohaterów Monte Cassino 20A/70
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Michał Krzeszowski
Cele organizacji:
  • zaspokajanie wypoczyknkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwienie  prowadzenia upraw ogrodniczych,
  • integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów,
  • integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych,
  • przywaracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych
  • tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.