Stowarzyszenie ” Od Juniora do Seniora”

Nazwa:
Stowarzyszenie ” Od Juniora do Seniora”
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-16
Ulica:
Wojska Polskiego 219a
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
692 009 990, 518 231 323
Osoba reprezentująca:
Joanna Gaweł, Aneta Kijowska- Brzuska , Halina Zwaniecka
Cele organizacji:
 • działanie na rzecz lokalnych mieszkańców Sosnowca
 • działania integracyjne na rzecz mieszkańców Sosnowca
 • promocja i wzajemna integracja międzypokoleniowa (rady młodzieży, przedszkola, szkoły)
 • wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy osobami i instytucjami
 • wolontariat
 • warsztaty dla mieszkańców Sosnowca w zakresie: prawo na codzień; informator dla seniora (dostępność do placówek medycznych, dieta na codzień, itp.)

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie spotkań mieszkańców dzielnicy miasta (spotkania w bibliotekach, szkołach, przedszkolach, wieczory muzyczne, literackie)
 • organizowanie prelekcji
 • prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej w formie niedochodowej ( tablice ogłoszeń, biblioteki)
 • organizowanie koncertów, wycieczek oraz innych imprez
 • wystawy prac mieszkańców, lokalnych artystów
 • integracja mieszkańców( integracja międzypokoleniowa)
 • organizowanie aktywności fizycznej,
 • wywiad środowiskowy ( ankieta przeprowadzana u osób najuboższych w dzielnicy)
Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Społeczeństwo