Stowarzyszenie Obrony Bezrobotnych

Nazwa:
Stowarzyszenie Obrony Bezrobotnych
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000227900
Numer ewidencyjny:
196
Ulica:
Pl.Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Cele organizacji:
  • Obrona praw i interesów osób bezrobotnych oraz zagrożonych utratą pracy i ich rodzin
  • Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  • Działalność charytatywna
  • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  • Ochrona i promocja zdrowia
  • Promocja i organizacja wolontariatu
  • Reprezentowanie członków i sympatyków Stowarzyszenia, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec stowarzyszenia i władz
  • Doradztwo oraz pomoc prawna i merytoryczna, a także ekonomiczna swoim członkom i sympatykom
  • Podnoszenie kwalifikacji członków i sympatyków Stowarzyszenia
  • Wymiana informacji i rozwój kontaktów wśród osób zainteresowanych zmianą zawodu i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.