STOWARZYSZENIE NIEMNIEJ

Nazwa:
STOWARZYSZENIE NIEMNIEJ
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000827567
Numer ewidencyjny:
387
Ulica:
LWOWSKA 17B/44
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
SOSNOWIEC
Osoba reprezentująca:
RADOSŁAW SIERAKOWSKI
Cele organizacji:

1. DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ORGANIZACJĘ WIDOWISK ARTYSTYCZNYCH

2. PROMOCJA DZIAŁAŃ KULTURALNYCH WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

3. WSPIERANIE I PROMOCJA LOKALNYCH ŚRODOWISK ARTYSTYCZNYCH

4. DZIAŁANIA POSZERZAJĄCE ŚWIADOMOŚĆ KULTURALNĄ

5. PROMOCJA MIEJSC ZWIĄZANYCH Z HISTORIĄ, REKREACJĄ, ROZRYWKĄ W REGIONIE

6. PROPAGOWANIE DOROBKU ARTYSTYCZNEGO LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W KRAJU I ZA GRANICĄ

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Kultura i sztuka, Historia, Społeczeństwo