Stowarzyszenie na Rzecz Wolnej Edukacji

Nazwa:
Stowarzyszenie na Rzecz Wolnej Edukacji
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000235478
Numer ewidencyjny:
209
Ulica:
Wojska Polskiego 86/1
Kod pocztowy:
41-208
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Kazimierz Misiołek
Cele organizacji:
  • prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej, kulturalnej, dobroczynnej i wydawniczej
  • promocja zatrudnienia, aktywizacji zawodowej absolwentów szkół
  • pomoc socjalno – edukacyjna dla młodzieży
  • działania na rzecz integracji europejskiej młodzieży.