Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi Wśród Dzieci i Młodzieży oraz Patologii Społecznej Osób Osadzonych w Aresztach Śledczych i Zakładach Karnych “NARAL”

Nazwa:
Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi Wśród Dzieci i Młodzieży oraz Patologii Społecznej Osób Osadzonych w Aresztach Śledczych i Zakładach Karnych “NARAL”
Status organizacji:
nieaktywna
KRS:
0000058295
Numer ewidencyjny:
5