Stowarzyszenie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym “ZAGŁĘBIE RÓWNYCH SZANS”

Nazwa:
Stowarzyszenie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym “ZAGŁĘBIE RÓWNYCH SZANS”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000743420
Numer ewidencyjny:
371
Ulica:
Kalinowa 61/25
Kod pocztowy:
41-208
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
608 620 852
Osoba reprezentująca:
Edyta Brzozowska
Cele organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST INICJOWANIE POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, A W SZCZEGÓLNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA SKUPIA SIĘ NA STWARZANIU WARUNKÓW DLA OSIĄGANIA PRZEZ OSOBY ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM MOŻLIWIE JAK NAJWYŻSZEGO POZIOMU ICH FUNKCJONOWANIA, JAKOŚCI ICH ŻYCIA ORAZ STOPNIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Pomoc społeczna, Społeczeństwo, Rozwój człowieka, Prawa człowieka