Stowarzyszenie na Rzecz Kształcenia Ustawicznego

Nazwa:
Stowarzyszenie na Rzecz Kształcenia Ustawicznego
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000199822
Numer ewidencyjny:
210
Ulica:
Wspólna 12
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Jerzy Wartak
Cele organizacji:
  • celem działania Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność na rzecz kształcenia ustawicznego, w tym zwłaszcza podejmowanie oraz wspieranie rozmaitych inicjatyw społecznych, a także aktywne reprezentowanie interesów uczniów, rodziców i nauczycieli, uczestniczących w procesie kształcenia ustawicznego, wobec organów administracji państwowej i samorządowej
  • szczególnym celem stowarzyszenia jest wspieranie krajowych placówek kształcenia ustawicznego oraz prowadzenie działalności na rzecz społeczności lokalnej, a zwłaszcza środowisk dorosłych i młodzieży defaworyzowanych społecznie, w tym mających trudną sytuację bytową, bezrobotnych, niepełnosprawnych itp.