Stowarzyszenie na rzecz Krzewienia Kultury Muzycznej Zagłębia Śląsko Dąbrowskiego KANON w likwidacji

Nazwa:
Stowarzyszenie na rzecz Krzewienia Kultury Muzycznej Zagłębia Śląsko Dąbrowskiego KANON w likwidacji
Status organizacji:
w likwidacji
KRS:
0000006400
Numer ewidencyjny:
147
Ulica:
Akacjowa 49/4
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Cele organizacji:

1/ TWORZENIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY ŚPIEWACZEJ, ARTYSTYCZNEJ I OBYCZAJOWEJ, ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRADYCJI REGIONU,
2/ KSZTAŁTOWANIE OPINII I OCEN W DZIEDZINIE I ZAKRESIE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA,
3/ UPOWSZECHNIANIE WIEDZY MUZYCZNEJ I ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ I
ARTYSTYCZNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW ZAGŁĘBIA ŚLĄSKO – DĄBROWSKIEGO,
4/ WYMIANA ARTYSTYCZNA W KRAJU I ZA GRANICĄ,
5/ PIELĘGNOWANIE TRADYCJI MUZYCZNYCH I ARTYSTYCZNYCH ZAGŁĘBIA ŚLĄSKO –
DĄBROWSKIEGO,
6/ KSZTAŁTOWANIE WRAŻLIWOŚCI MUZYCZNEJ U SŁUCHACZY,
7/ ROZWÓJ WŁASNYCH FORM DZIAŁALNOŚCI ZGODNIE Z CELAMI STOWARZYSZENIA,
8/ SPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIAŁALNOŚCIĄ CHÓRU “SALVATORIS AMICI” I PRACA W ZAKRESIE
PODNOSZENIA UMIEJĘTNOŚCI ŚPIEWACZYCH JEGO CZŁONKÓW,
9/ SPOŁECZNO – WYCHOWAWCZE DZIAŁANIE NA RZECZ UMUZYKALNIENIA SPOŁECZEŃSTWA,
10/ UMACNIANIE WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH WŚRÓD CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA,
11/ UDZIELANIE POMOCY INNYM ORGANIZACJOM, CHÓROM I ZWIĄZKOM MUZYCZNYM W ZAKRESIE
CELÓW STOWARZYSZENIA,
12/ KSZTAŁTOWANIE I UMACNIANIE PATRIOTYCZNYCH I OBYWATELSKICH POSTAW SWOICH
CZŁONKÓW,
13/ REPREZENTOWANIE INTERESÓW CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA FORUM PUBLICZNYM W
KRAJU I ZA GRANICĄ,
14/ ORGANIZACJA ŻYCIA KOLEŻEŃSKIEGO WŚRÓD CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA I SPOZA NIEGO.