Stowarzyszenie na Rzecz Demokracji i Antyklerykalizmu „UNIEZALEŻNIENIE”

Nazwa:
Stowarzyszenie na Rzecz Demokracji i Antyklerykalizmu „UNIEZALEŻNIENIE”
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
TJO.219
Ulica:
A. Urbanowicz 21a
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Waldemar Kossakowski
Cele organizacji:
  • zrzeszanie ludzi, których poglądy są zgodne z celami działania Stowarzyszenia,
  • zrzeszanie innych osób w sposób szczególny zainteresowanych dążeniem do stworzenia państwa prawdziwie demokratycznego, państwa prawa i państwa prawdziwie świeckiego,
  • krzewienie wśród społeczeństwa idei apolitycznej i fachowej służby publicznej jako gwaranta przestrzegania prawa i demokratycznych zasad sprawowania władzy oraz dążenie do zapewnienia właściwych warunków wykonywania tej służby,
  • prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób biednych i potrzebujących,
  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
  • dążenie do likwidacji wszelkich negatywnych objawów klerykalizmu w państwie i prawie,
  • działanie na rzecz ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej w tym propagowanie zdrowej żywności i żywienia optymalnego,
  • działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, m.in. takim, jak alkoholizm czy narkomania.