Stowarzyszenie „MŁODZI DUCHEM”

Nazwa:
Stowarzyszenie „MŁODZI DUCHEM”
Status organizacji:
w likwidacji
KRS:
0000365376
Numer ewidencyjny:
266
Ulica:
Pl. Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
695 741 287
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Elżbieta Gola
Cele organizacji:
  • Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia swoich członków na rzecz społeczności lokalnych, poprzez działania eksperckie i szkoleniowe
  • Integracja międzypokoleniowa poprzez stwarzanie możliwości do rozwijania pasji, zainteresowań, wiedzy i aktywnego trybu życia
  • Popularyzacja w społeczeństwie sposobów korzystania z informacji elektronicznej oraz usług on – Line, jako fundamentów rozwoju społeczeństwa informacyjnego
  • Wspieranie i promowanie kształcenia ustawicznego
  • Popieranie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
  • rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w praktyce gospodarczej.