Stowarzyszenie „MESSIE”

Nazwa:
Stowarzyszenie „MESSIE”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000351554
Numer ewidencyjny:
259
Ulica:
Stoczniowców 5/11
Kod pocztowy:
41-208
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Tomasz Bubel
Cele organizacji:
  • Gromadzenie zapasów żywności i niezbędnych materiałów na czas klęsk żywiołowych
  • Pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • Ochrona i promocji zdrowia
  • Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki
  • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  • Ochrona ludności i ratownictwa
  • Ekologii i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego