Stowarzyszenie Kupców Polskich

Nazwa:
Stowarzyszenie Kupców Polskich
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000005950
Numer ewidencyjny:
74
Ulica:
Al. Zwycięstwa 1/3
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 266 97 17
Osoba reprezentująca:
Tadeusz Mizerski
Cele organizacji:
  • Ochrona praw członków Stowarzyszenia
  • Reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji państwowej i samorządowej Utrwalenie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki zawodowej i godności zawodu,
  • zasad współżycia społecznego
  • Prowadzenie na rzecz członków szerokiej działalności kulturalnej, oświatowej i socjalnej Zakładanie i prowadzenie kas oraz funduszów zapomogowo – pożyczkowych Propagowanie także wśród młodzieży wykorzystywania technik informatycznych.