Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Sosnowcu

Nazwa:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Sosnowcu
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
TJO.72
Ulica:
Al. Zwycięstwa 3 pok. 44
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 266 52 87
Osoba reprezentująca:
Mieczysław Olejniczak
Cele organizacji:
  • obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia,
  • podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania zawodu oraz możliwości zatrudnienia a tym samym zapewnienia odpowiednich warunków materialnych członkom,
  • krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu księgowego i finansisty,
  • współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, a zwłaszcza z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, organizacjami społeczno – zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie doskonalenia rachunkowości, metod przetwarzania jej danych, analizy finansów, podatków i innych rozliczeń zrównanych z podatkami oraz wykonywania zawodu, rewizji ksiąg i kontroli finansowo – księgowej,
  • współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami dla kształtowania, organizowania i wykonywania zawodu według rozwiązań europejskich i standardów światowych, wymiany doświadczeń i integracji międzynarodowej, jak również działań mających na celu harmonizację rachunkowości.