Stowarzyszenie „Konstruktywny Sosnowiec”

Nazwa:
Stowarzyszenie „Konstruktywny Sosnowiec”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000389804
Numer ewidencyjny:
273
Ulica:
Powstańców Śląskich 38
Kod pocztowy:
41-203
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
609 863 861
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Andrzej Włusek
Cele organizacji:
 • Realizacja i popieranie wszelkich działań promujących Zagłębie Dąbrowskiego;
 • Kultywowanie tradycji historycznych i kulturowych Zagłębia Dąbrowskiego;
 • Propagowanie i urzeczywistnianie idei wolnorynkowych;
 • Upowszechnianie fundamentalnych wartości cywilizacji łacińskiej, takich jak:
 • Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji, umożliwiających ludziom pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie;
 • Rozwijanie kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi;
 • Wspieranie i promocję kultury;
 • Propagowanie idei samorządności wśród społeczeństwa;
 • Promocja ekologii i ochrony środowiska;
 • Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 • Popieranie i wspomaganie inicjatyw społecznych;
 • Propagowanie współpracy międzynarodowej i poszerzanie wolności przepływu osób, usług, towarów i kapitału, a także informowania o związanej z tym działalności organizacji międzynarodowych, politycznych i gospodarczych, w szczególności: Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu, Światowej Organizacji Handlu, Unii Europejskiej, itp.