Stowarzyszenie Kobiety Dla Kobiet w Sosnowcu

Nazwa:
Stowarzyszenie Kobiety Dla Kobiet w Sosnowcu
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000516140
Numer ewidencyjny:
311
Ulica:
Witosa 12 (do korespondencji: ul. Narutowicza 2/1, Sosnowiec)
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
606 282 384, 502 909 553
Osoba reprezentująca:
Joanna Rebisz
Cele organizacji:
 • integracja środowisk kobiecych poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 • działanie na rzecz przestrzegania praw kobiet,
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym profilaktyka w zakresie kobiecych chorób nowotworowych,
 • wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, aktywizacji zawodowej oraz działalności gospodarczej kobiet,
 • podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych oraz wymiany doświadczeń zawodowych i gospodarczych,
 • propagowanie i wspieranie działań prowadzonych na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym i w polityce,
 • promowanie wiedzy na temat polityki Unii Europejskiej i polskiego ustawodawstwa w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn,
 • organizacja spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny życia,
 • organizacja spotkań z fachowcami i specjalistami w danej dziedzinie,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
 • inne cele wynikające z par.2 statutu.