Stowarzyszenie Klub Sportowy Sparta Sosnowiec

Nazwa:
Stowarzyszenie Klub Sportowy Sparta Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000780201
Numer ewidencyjny:
381
Ulica:
Przygraniczna 78
Kod pocztowy:
41-203
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
518 101 064
Osoba reprezentująca:
Prezes Zarządu – Tomasz Majchrzak
Cele organizacji:

Cel dzialania:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2. Promowanie zdrowego trybu życia

3. Stwarzanie szans rozwoju

4. Dzialanosc charytatywna

5. Nauka, edukacja, oswiata i wychowanie

6. Przeciwdzialanie patologiom spolecznym

7. Promocja i organizacja wolontariatu

Sekcje sportowe:
Piłka nożna
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Zdrowie, Sport