Stowarzyszenie „Instytut Dialogu Społecznego”

Nazwa:
Stowarzyszenie „Instytut Dialogu Społecznego”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000301867
Numer ewidencyjny:
237
Ulica:
Kilińskiego 39
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
600 216 059
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Mikołaj Dziewiatowski
Cele organizacji:
  • Budowanie świadomości obywatelskiej
  • Tworzenie przestrzeni dla zmiany społecznej, zwiększającej uczestnictwo obywateli w demokratycznym państwie prawa
  • Promowanie idei mediatorstwa i dialogu społecznego
  • Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz działalność na rzecz ich propagowania
  • Tworzenie warunków społecznego wsparcia dla rozwoju demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego.
  • Działalność naukowa i oświatowa
  • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych
  • Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego
  • Podejmowanie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  • Podejmowanie działań służących rozwojowi ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.