Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych WYTWÓRNIA

Nazwa:
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych WYTWÓRNIA
Status organizacji:
w likwidacji
Numer ewidencyjny:
SZ-04
Ulica:
Wita Stwosza 14-158
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
572 264 054
Osoba reprezentująca:
Szymon Wałowski
Cele organizacji:

Stowarzyszenie zlikwidowano w dniu 04.01.2021r.

Cele Stowarzyszenia:

  • wspieranie rozwoju edukacji pozaformalnej;
  • działalność na rzecz promocji kultury i sztuki, szczególnie w zakresie litereatury i rzemiosła artystycznego;
  • rozbudzanie i rozwijanie pasji artystycznych;
  • zwiększanie szans edukacyjnych dziaci i młodzieży porzez rozwój myślenia komputacyjnego;
  • wspieranie relacji miedzypokoleniowych poprzez tworzenie płaszczyzny dla wspólnych działań;
  • działalność na rzecz rozwoju i promocji form wypoczynku dziaci i młodzieży opartych na rozbudzaniu kreatywnego, innowacyjnego myślenia oraz własnej wypowiedzi artystycznej;
  • propagowanie postaw prozdrowotnych poprzez promocję sportu.
Typ działalności:
Edukacja, Kultura i sztuka, Sport, Rozwój człowieka