Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych – SINUS

Nazwa:
Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych – SINUS
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-26
Ulica:
Góralska 1H
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Pani Izabela Dziedzic
Cele organizacji:
Cele:Ochrona i promocja zdrowia;Upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego stylu życia; aktywizacja społeczna osób starszych; działania na rzecz integracji wewnątrzpokoleniowej; propagowanie i popieranie różnych form aktywności intelektualnej; Promowanie i wspieranie edukacji w zakresie zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia; popularyzowanie zachowań prozdrowotnych; promocję lokalnych przedsiębiorstw; edukacja w różnych dziedzinach nauki; edukacja w obszarze kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych a także nauk o ziemi i wszechświecie; edukacja i doradztw o w zakeresie prawa i mediacji; upowszechnienie kultury i podejmowanie działań mających na celu ułatwienie dostępu do dóbr kultury osób starszych, młodzieży i dzieci; upowszechnienie wiedzy na temat nowoczesnych technologii informatyczych oraz podnoszenie kompetencji w tym zakresie; przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych; pomoc w poprawie warunków życiowych i bytowych osób najbiedniejszych, pomoc w remontach , zbiórki rzeczy materialnych; promowanie idei wolontariatu; propagowanie, kultywowanie upowszechnienie i organizowanie turystyki i krajoznawstwa; kształtowanie postaw proekologicznych, podtrzymywanie tradycji narodowej; upowszechnienie wiedzy o mieście Sosnowiec i Zagłębiu Dąbrowskim; Działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego; działania charytatywne.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Edukacja, Przedsiębiorczość, Rozwój człowieka, Kultura i sztuka, Zdrowie, Pomoc społeczna, Środowisko, Sport, Turystyka, Historia