STOWARZYSZENIE IDEA FOOTBALL ACADEMY

Nazwa:
STOWARZYSZENIE IDEA FOOTBALL ACADEMY
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000747869
Numer ewidencyjny:
372
Ulica:
GOSPODARCZA, nr 4A
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
SOSNOWIEC
Telefon:
515284384
Osoba reprezentująca:
MAREK PIEKOSZEWSKI
Cele organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU; PROMOWANIE
ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA; STWARZANIE SZANS ROZWOJU; DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA; NAUKA,
EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE; PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM; PROMOCJA
I ORGANIZACJA WOLONTARIATU.

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Zdrowie, Pomoc społeczna, Sport, Rozwój człowieka