Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich

Nazwa:
Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000399885
Numer ewidencyjny:
278
Ulica:
Będzińska 60
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
dr hab. prof. UŚ Andrzej J. Witkowski
Cele organizacji:
  • Oddziaływanie na wszelkie formy działalności zawodowej, legislacyjnej i naukowej związane bezpośrednio lub pośrednio z hydrogeologią
  • Dążenie do zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu hydrogeologa
  • Stałe podnoszenie poziomu merytorycznego prac wykonywanych przez hydrogeologów
  • Ochrona praw autorskich w zakresie ustalonym w przepisach prawnych oraz ochrona zawodu hydrogeologa
  • Dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
  • Samopomoc koleżeńska.