Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwentarza w Sosnowcu

Nazwa:
Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwentarza w Sosnowcu
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000273741
Numer ewidencyjny:
229
Ulica:
1-go Maja 23
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Skupień Marek
Cele organizacji:
  • reprezentowanie członków przed władzami i organizacjami terenowymi
  • popularyzowanie i propagowanie hodowli drobnego inwentarza
  • prowadzenie szkoleń i poradnictwa hodowlanego
  • prowadzenie prac z zakresu selekcji hodowlanych zwierząt i doskonalenia hodowli
  • organizowanie wystaw i pokazów hodowlanych
  • inicjowanie działalności społecznej, samopomocy koleżeńskiej i wymiany doświadczeń wśród członków, oraz innych form działalności wewnątrz organizacyjnych.